Czysta i zdatna do picia
woda z Twojej własnej studni


Jak wybudować własną studnię?

Wybudowanie studni nawet dla amatora nie powinno stanowić dużego wyzwania. Ziemię można wykopać albo łopatą albo małą koparką. Przekrój wykopu powinien być zaledwie odrobinę większy od średnicy kręgów. Kręgi są obudową studnie głębinowe, mają za zadanie wzmocnić boczne ściany wykopu i zabezpieczyć e przed przedostawaniem się do wody zanieczyszczeń. Gdy wykop ma już 1 metr głębokości, wsuwa się pierwszy krąg. Potem kopie się dalej, tak by opuścić głębiej pierwszy krąg i ustawić na nim kolejny. Kontynuuje się tak, aż do otrzymania wyczekiwanej głębokości.

Studnie głębinowe

Natomiast studnie głębinowe są już trudniejszą inwestycją, która wymaga specjalistycznego sprzętu oraz profesjonalnej obsługi. Aby ją wykonać trzeba zwrócić się do firmy, która się tym kompleksowo zajmuje. Studnie głębinowe można wykonać na dwa sposoby: z rurą osłonową lub bez niej. Jeżeli decydujemy się na studnie głębinowe z rurą osłonową to wykonuje się w ziemi otwór, w który zostanie wpuszczona rura aż do warstwy wodonośnej. Rura będzie kończyła się tuż pod powierzchnią gruntu, gdzie montowana jest też głowica, która będzie łączyła pompę z rurami oraz zawory i elementy zasilające pompę. W głębi studni będzie wpuszczona pompa głębinowa. Studnie głębinowe bez rury osłonowej będą składały się tylko z rury filtracyjnej.

SOLV